Försäkringarna.se

Jämför försäkringar

Att hitta rätt försäkring är svårt. Vilket försäkringsbolag har bäst villkor? Vad får jag ersättning för? På Försäkringarna.se hjälper vi dig att hitta rätt.

Vilken försäkring vill du teckna?

Läs – Jämför – Teckna

Varför du bör jämföra försäkringar

Det finns primärt två orsaker till att jämföra olika försäkringsalternativ och eventuellt byta försäkringsbolag. Du kan få bättre pris – och bättre försäkringsskydd.

Du får ett bättre pris

Det är inte ovanligt att det skiljer på ett par tusenlappar mellan det billigaste försäkringsbolaget och det dyraste. Aftonbladet gjorde exempelvis en jämförelse av bilförsäkringar för ett par år sedan där en Volkswagen Passat kostade 5485 kr, eller 10 450 kr, att försäkra per år.

Det finns alltså stora summor att spara på att jämföra försäkringarnas premier och välja de billigare alternativen. Du kan framförallt välja försäkring utifrån premie om du inte har några önskemål om specifika försäkringsdelar eller tillägg.

Bättre försäkringsskydd

Familjesituationen kan förändras, en ny bil köpas in eller inkomsten ändras. Det finns flera situationer som gör att förutsättningarna ändras och det finns då fördel i att se över det försäkringsskydd som finns.

Att betala extra för vägassistansförsäkring eller att ha en extra bred reseförsäkring kan kännas onödigt under vissa delar av livet – men ytterst nödvändigt under andra delar.

Ta för vana att se över försäkringsbehovet en gång per år. Har behovet ändrats eller önskar ni ett bredare försäkringsskydd än tidigare? Jämför priserna och även vad ni får för detta. Vad kan andra försäkringsbolag erbjuda?

Att jämföra försäkringar:

De två frågor som är intressanta när försäkringar jämförs är ”Vad kostar det?” och ”Vad får jag?”. Detta i likhet med när andra produkter eller tjänster köps.

Vad kostar en försäkring? - Premie, självrisk, värdeminskning

Exempel:

Du köper en telefon för 6000 kr och har en hemförsäkring som innebär 20 % i åldersavdrag på elektronik under första året. Försäkringen har en självrisk på 1500 kr. Ett år senare blir den stulen. Den värderas då till 4800 kr varav 1500 kr får betalas av försäkringstagaren. Därmed betalar försäkringsbolaget ut 3300 kr.

Så jämför du premien

Det är idag mycket enkelt att jämföra premien (priset) på en specifik försäkring hos flera olika försäkringsbolag. Du har genomfört prisjämförelsen på ett par minuter och kan sedan välja den försäkring som passar bäst. Det gäller exempelvis båt-, bil-, katt- och hundförsäkring.

I vissa fall kan försäkringsbolaget däremot behöva ha mer information innan de kan ge ett slutgiltigt beslut. Det kan exempelvis gälla om du vill teckna en livförsäkring vilket innebär att en hälsodeklaration behöver skickas in. Vid vissa sjukdomar eller diagnoser kan kompletteringar behövas.

Kan billigaste försäkringen väljas?

Ja, i vissa fall är det premien som enbart är avgörande för vilken försäkring som ska väljas. Söker du enbart en grundläggande försäkring utan några specifika fördelar eller tillägg kan det billigaste alternativet väljas. Detta inte minst om det handlar om trafikförsäkring till bilen.

Men kom ihåg att lägst premie inte nödvändigtvis behöver innebära billigaste försäkringen i längden. Läs gärna ”Premie, Självrisk, Värdeminskning” ovan där exempel på ytterligare kostnader presenteras.

När ger försäkringen ersättning?

Ett återkommande råd från försäkringsexperter är:

”Se på sitt behov och välj försäkring utifrån det”

Men det är lättare sagt än gjort. Många vet inte vilket behov man har och vad man därmed bör titta på och jämföra. Läs våra guider kring de olika försäkringarna eller besök ett par försäkringsbolags hemsidor för att där läsa om den specifika försäkring du är intresserad av. Då kommer du lättare att se vad som är standard för just den försäkringen och vad som skiljer dem åt hos försäkringsbolagen.

Är du osäker på när försäkringen kan ge ersättning? Söker du en försäkring som ska kunna ge ersättning vid ett specifikt tillfälle? Ta kontakt med försäkringsbolaget och fråga. På så vis kan du känna dig säkrare på att du har ett komplett försäkringsskydd.

Samma grund – men olika detaljer

Det spelar ingen roll vilken slags försäkring du vill jämföra. Du kommer ändå se att grunden i dessa är densamma oavsett vilket försäkringsbolag som väljs. Grunden i en kattförsäkring är veterinärvårdsförsäkringen och på bilförsäkringen är det nästan identiska försäkringsdelar. Livförsäkringen ger ersättning om försäkringstagaren avlider osv.

Det kan självklart finnas vissa skillnader i innehållet men alla försäkringar från stora försäkringsbolag ger ett grundläggande och gott försäkringsskydd.

Det är när du börjar jämföra vilka specifika försäkringsdelar och detaljer kring dessa som skillnaderna blir tydligare.

Exempel på skillnader

Vilka försäkringar måste man ha?

Om du äger ett fordon som ska köras i allmän trafik måste du ha en trafikförsäkring. Men det är den enda försäkring som man enligt lag måste ha. Däremot finns det försäkringar som är så viktiga att de i verkligen bör tecknas för att få en tryggare vardag.

Hemförsäkring

Hemförsäkring är basen och en försäkring som man aldrig bör vara utan. Försäkringen kan delas upp i tre delar vilka ger ett ekonomiskt skydd för dig som person (ansvarsförsäkring och rättsskydd), dina ägodelar och ditt hem samt för dig själv på utlandsresan.

Villaförsäkring

Med det stora värdet som finns i en villa bör absolut en försäkring tecknas för byggnaden. Ofta tecknas då kombinerade villa- och hemförsäkringar.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Försäkringar som främst ger ersättning efter olyckor som ger dig medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Ersätter därmed till viss del förlorad arbetsinkomst för framtiden.

Gravid- och Barnförsäkring

Då det finns gratis gravidförsäkringar finns ingen anledning att inte teckna en sådan vid graviditet. När barnet sedan är fött bör en barnförsäkring direkt tecknas. Det är en mycket bred försäkring som framförallt kan göra stor ekonomisk skillnad om barnet är med om en olycka, får en diagnos eller blir alvarligt sjuk. Tillfällen som kan innebära försämrad möjlighet att arbeta senare i livet.

Reseförsäkring

Reseförsäkring ingår i hemförsäkringen och betalar exempelvis för akut sjukvård vid vård utomlands. Men detta maximalt upp till 45 - 60 dagar. Ska du vara utomlands en längre period bör absolut reseförsäkringen förbättras. I annat fall kan ett läkar- eller sjukhusbesök bli extremt dyrt.

Trafikförsäkring

Har du bil, moped, motorcykel eller annat fordon som ska framföras i allmän trafik måste dessa minst ha en trafikförsäkring.

Livförsäkring

Hur skulle familjens ekonomi påverkas om du avlider? Med en livförsäkring ges en trygghet för de efterlevande att inte direkt behöva flytta från huset för att den totala inkomsten kraftigt minskat.