Försäkringarna.se

Jämför bilförsäkringar

Vilken bilförsäkring ska jag välja? Här jämför vi 11 försäkringsbolag så att du ska kunna hitta bästa bilförsäkringen 2021.

Bästa bilförsäkringen 2021

Övriga bilförsäkringar

Varför en bilförsäkring?

Eftersom det är lag på att alla bilar måste ha en bilförsäkring är frågan inte om försäkring ska tecknas – utan på vilken nivå och hos vilket bolag.

Välj mellan Trafikförsäkring, Halvförsäkring och Helförsäkring. Utöver det kan du förbättra försäkringen ytterligare genom att teckna specifika tilläggsförsäkringar.

Hur viktig är bilförsäkringen?

Har du en bil måste du ha en bilförsäkring enligt lag. Du kan därmed inte välja bort den. Frågan är däremot om du vill ha lägsta försäkringsnivån (trafikförsäkring) eller större försäkringsskydd. Enda gången du inte behöver ha bilförsäkring är om bilen är avställd. Men då får den inte heller användas i trafik.

Om du inte har bilförsäkring tar Trafikförsäkringsföreningen ut en avgift för varje dag som bilen är oförsäkrad.

Kom ihåg att du måste ha försäkring från första dagen du äger fordonet. Allt för många tänker att man ska ”ordna det sen” och blir påmind av dyra avgifter från Trafikförsäkringsföreningen.

Bilförsäkringens olika delar

Trafikförsäkring

Obligatorisk försäkring. Ersätter för personskador samt skador på andra personers egendom. Du kan däremot aldrig få ersättning från Trafikförsäkringen för skador på egna bilen.

Passar dig som – Du har en mycket billig bil och anser att kostnaden för försäkring främst ska hållas så låg som möjligt.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen ger ett betydligt bredare försäkringsskydd än trafikförsäkringen. Här ingår även försäkringsdelarna Brand, Glasskada, Stöld/Inbrott, Motor/Elektronik, Bärgning, Krishjälp samt Rättsskydd. Hos vissa bolag ingår även ”Drulleförsäkring” även om delen kan ha olika namn.

Passar dig som – Du vill hålla nere försäkringskostnaden och anser inte att större skador på bilen är värda att laga. Däremot uppskattar du att kunna får bärgning, krishjälp och rättshjälp.

Helförsäkring

Helförsäkringen ger det bredaste skyddet. Här ingår även vagnskadeförsäkring (utöver vad som ingår i försäkringsdelarna ovan). Därmed ges ersättning för plötsliga och oväntade skador på bilen. Det innebär exempelvis skador som uppkommer vid kollision, om ett träd faller över bilen eller skadegörelse.

Passar dig som – Helförsäkring passar dig som vill ha ett brett försäkringsskydd och vara säker på att bilen kan lagas vid skada utan att det behöver kosta dig mer än självrisken.

Tilläggsförsäkringar

Det finns ett stort antal tilläggsförsäkringar som ger ett extra försäkringsskydd utöver vad halv- eller helförsäkringen ger. Några exempel är:

Passar dig som – Tilläggsförsäkringar passar dig som vill förbättra försäkringsskyddet på en specifik del. Du kan därmed anpassa försäkringen tydligt efter behov av ekonomiskt skydd.

Vad kostar en bilförsäkring?

I förhållande till många andra försäkringar så är det ovanligt många faktorer som avgör priset på en bilförsäkring. Bland annat är det adress, bilmodell, bilens ålder, försäkringsnivå, ålder på förarna, självrisknivå, om bilen står i garage på natten, boendeform och larm. Självklart påverkar även ersättningsnivåer samt i vilka tillfällen som försäkringen ger ersättning.

Exempel:

Nissan Primera från 2002, Ingen förare under 25 år, helförsäkring, 3000 kr i självrisk på vagnskadan, eget garage, boende i radhus.

I en prisjämförelse av sex olika försäkringsbolag gavs offert på 3400 kr – 7000 kr per år. Det är alltså stor skillnad i pris. Samtidigt var det även stor skillnad i ersättningsnivåer och självrisk.

Via försäkringsbolagens hemsidor är det lätt att snabbt få ett prisförslag på bilförsäkringen. Ange registreringsnummer, information kring dig som försäkringstagare och en del information kring bilen. På några sekunder presenteras sedan priset på trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Välja försäkring – Vad är viktigast för dig?

För många är priset det mest avgörande men det är då även viktigt att se på självrisknivån och inte välja för hög självrisk. För andra är det viktigast att ha en hög ersättningsnivå på enstaka försäkringsdelar. Detta är några av de punkter som skiljer bilförsäkringarna åt.

Självrisk

Självrisken är olika beroende på vilken del av försäkringen som utnyttjas. Framförallt är det självrisken på vagnskadeförsäkringen som brukar jämföras. Det kan även tillkomma extra självrisk om exempelvis föraren är vållande till skadan, om föraren är under 24 år eller om skada uppkommer vid vissa brott (rattfylleri).

Ersättningsnivå

De flesta bilförsäkringar har ungefär samma försäkringsdelar. Det som främst skiljer är istället ersättningsnivåer och självrisker. Detta gäller oavsett om det är stöld, brand eller rättsskydd. Har du dyrare tillbehör kan det exempelvis vara genomtänkt att se över hur stor ersättning som ges vid stöld.

Pris

Det är stor skillnad i pris mellan bilförsäkringarna. Jämför alltid flera bolag och ta för vana att genomföra jämförelse minst en gång per år. Det är inte sällan skillnaden mellan dyraste och billigaste bilförsäkringen är ett par tusenlappar.

Vad ingår i helförsäkringen – vad ingår inte?

Vissa försäkringsbolag har stora ”kompletta” helförsäkringar där bland annat Allrisk och Hyrbil ingår. Man har därmed lagt in försäkringsdelar i helförsäkringen som hos andra bolag måste tecknas som tillägg. Enda sättet att jämföra rättvist är att avgöra vilka försäkringsdelar som önskas och jämföra priset på bilförsäkringar som erbjuder detta skydd (i paket eller med tillägg).

Vilka tilläggsförsäkringar kan tecknas?

Önskar du en specifik tilläggsförsäkring kan du bli begränsad till vissa försäkringsbolag. Det är nämligen stor skillnad på vilka tillägg som går att teckna hos de olika bolagen. Men kom även ihåg att det ett bolag har som tilläggsförsäkring kan ingå i grundpaketet hos ett annat bolag.