Försäkringarna.se

Jämför gravidförsäkringar

Vilken gravidförsäkring ska jag välja? Här jämför vi 7 försäkringsbolag så att du ska kunna hitta bästa gravidförsäkringen 2022.

Bästa gravidförsäkringen 2022

Moderna Försäkringar Gravidförsäkring
Ersättning vid sjukhusvistelse: 200 kr/dag
Ersättning vid diagnos:
Ersättning vid invaliditet: Upp till 500 000 kr
Ersättning vid dödsfall: 25 000 kr
Utan självrisk: Ja

Övriga gravidförsäkringar

ICA Försäkring Gravidförsäkring
Ersättning vid sjukhusvistelse:
Ersättning vid diagnos: 50 000 kr
Ersättning vid invaliditet: Upp till 500 000 kr
Ersättning vid dödsfall: 25 000 kr
Utan självrisk: Nej
If Gravidförsäkring
Ersättning vid sjukhusvistelse: 250 kr/dag
Ersättning vid diagnos: 50 000 kr
Ersättning vid invaliditet: Upp till 500 000 kr
Ersättning vid dödsfall: 25 000 kr
Utan självrisk: Ja
Länsförsäkringar Gravidförsäkring
Ersättning vid sjukhusvistelse: 800 kr/dag
Ersättning vid diagnos: 50 000 kr
Ersättning vid invaliditet:
Ersättning vid dödsfall:
Utan självrisk: Ja
Folksam Gravidförsäkring
Ersättning vid sjukhusvistelse: 200 kr/dag
Ersättning vid diagnos: 50 000 kr
Ersättning vid invaliditet: Upp till 600 000 kr
Ersättning vid dödsfall: 50 000 kr
Utan självrisk: Nej
Trygg-Hansa Gravidförsäkring
Ersättning vid sjukhusvistelse: 200 kr/dag
Ersättning vid diagnos: 48 000 kr
Ersättning vid invaliditet: Upp till 600 000 kr
Ersättning vid dödsfall:
Utan självrisk: Nej
Gjensidige Gravidförsäkring
Ersättning vid sjukhusvistelse: 200 kr/dag
Ersättning vid diagnos: 50 000 kr
Ersättning vid invaliditet: Upp till 800 000 kr
Ersättning vid dödsfall: 50 000 kr
Utan självrisk: Nej

Varför gravidförsäkring?

Med gravidförsäkring blir både graviditeten, förlossningen och barnets första månader tryggare. Det är det enda sättet att försäkra ett ofött barn.

Försäkringen finns i två nivåer. Ett gratisalternativ som innehåller olycksfallsförsäkring och livförsäkring samt ett betalalternativ som har ett betydligt bredare skydd. Priset på dessa brukar vara på ca 1500 kr.

Hur viktig är gravidförsäkring?

Eftersom det finns gratis gravidförsäkring finns ingen anledning att inte teckna denna vid graviditet. Väljs istället en gravidförsäkring med premie ges ett större ekonomiskt skydd.

Priset är ca 1 500 kr och för detta ges en grundligt ekonomiskt skydd som kan ge ersättning vid olycksfall, komplikationer eller om barnet har specifika diagnoser. Tillfällen då en ersättning kan vara behjälplig för att klara av vardagen bättre.

Gravidförsäkringens olika delar

Gravidförsäkring är en av de få försäkringar som kan tecknas helt gratis. De flesta försäkringsbolag har två olika försäkringspaket där det minsta är gratis.

Gratis gravidförsäkring – Vad ingår?

Gravidförsäkring med premie – Vad ingår?

Denna försäkring har både olycksfall och livförsäkring (som ovan) men ofta med högre ersättningsnivåer. Dessutom ingår följande:

Vad kostar en gravidförsäkring?

Prisskillnaden mellan gravidförsäkringarna är relativt små. Det handlar enbart om någon hundralapp. Det är därmed viktigare att välja en försäkring man känner sig trygg med än att spara några hundra på att ta den billigaste.

Prisexempel från december 2018:

  • Trygg-Hansa Extra – 1250 kr
  • Moderna Large – 1395 kr
  • ICA Försäkring Plus – 1295 kr

Jämföra pris på barnförsäkring

Som visas ovan är skillnaden inte stor mellan bolagen. Önskas ändå prisjämförelses är det lätt att få fram priserna direkt från bolagens hemsidor. Försäkringen har ett fast pris och är alltså inte beroende på var du bor, din ålder eller andra faktorer.

Tips: Många försäkringsbolag ger kraftig rabatt på barnförsäkringen om man haft gravidförsäkring hos dem tidigare. Vet du redan nu var du kommer teckna barnförsäkringen kan det finnas en fördel att därmed teckna gravidförsäkringen på samma bolag.

OBS! – Glöm inte barnförsäkringen

Även om en gravidförsäkring ger ett visst försäkringsskydd även efter förlossningen är det viktigt att en barnförsäkring tecknas så direkt som möjligt. Dessa ger ett betydligt bredare skydd.

Vilken försäkring ska jag välja?

Det är ganska stor skillnad på de gravidförsäkringar som erbjuds. Detta både utifrån i vilka tillfällen som ersättning kan ges, ersättningsbelopp och vilka som omfattas av försäkringen.

När börjar försäkringen gälla?

Försäkringen för barnet kan börja gälla vecka 22 eller 23 men det finns även försäkringar som inte börjar gälla förrän vid förlossning.

Försäkringar för den gravida kan börja gälla allt från vecka 10 i graviditeten till att gälla 12 månader från att den tecknas oavsett när detta sker.

När ges ersättning?

Du kan få ersättning vid en rad tillfällen. Se ovan under rubriken ”Gravidförsäkringens olika delar”. Men skillnaden är stor hos bolagen. En del ger ersättning vid sjukdom, medicinsk invaliditet, diagnoser, olycksfall och sjukhusvistelse. Andra enbart vid vissa av dessa tillfällen.

Ingår ärrersättning?

En del bolag ger alltid ärrersättning (för barnet), andra enbart vid olycksfall medan ytterligare aldrig gör det.

Hur stor är ersättningen?

Ersättningsbeloppet varierar något mellan bolagen. Dessutom kan maximalt ersättningsbelopp variera inom olycksfallsförsäkringen beroende på invaliditetsgrad.

Vilka omfattas?

Inom olycksfallsförsäkringen kan även den andra föräldern täckas av försäkringsskyddet. Men det är inte alltid det är så.

Vad kostar den?

De flesta försäkringsbolag har en gratis gravidförsäkring. Men önskas ett större försäkringsskydd tecknas istället de som kostar. Man kan då räkna med ett pris på ca 1 200–1 600 kr. Med tanke på vilket försäkringsskydd som ges (med höga ersättningsnivåer vid sjukdom/olycka) kan det ses som ett prisvärt skydd fram till att barnförsäkring kan tecknas.