Försäkringarna.se

Jämför ID-skydd

Då identitetskapning är en starkt växande bedrägeriform har även ID-skydd blivit allt mer efterfrågat. Kortfattat upptäcker denna tjänst bedrägerier på ett tidigt stadie, hjälper dig att reda upp problemen som kan uppstå vid ID-stöld samt ger ersättning för ekonomiska förluster.

Hur viktigt är ID-skydd?

Över 116 000 identitetsintrång genomfördes 2017. Framförallt handlar det om stulna kortuppgifter som används för inköp av varor online. Men det handlar även om att bedragare använder stulna ID-handlingar för att teckna lån, köpa saker på delbetalning eller teckna abonnemang.

Med ID-skydd upptäcks dessa bedrägerier på ett tidigt stadie och kan stoppas eller begränsas. Dessutom kan du få hjälp med att kontakta myndigheter, kreditbolag och företag för att ”reda upp” problemet. Utöver det ingår även ersättning för vissa bedrägerier.

Kritik mot att skyddet behövs

Ibland framförs kritik mot att ID-skydd är onödigt och att ersättning ändå går att få vid bedrägerier från exempelvis hemförsäkringen. Delvis är kritiken korrekt – man kan genomföra en hel del själv. Frågan är om det är värt att betala för?

Inte skydd – men begränsning, hjälp och ersättning

Egentligen är namnet ”ID-skydd” något missvisande. Det finns även personer som tecknat denna tjänst och trott att det varit ett komplett skydd mot ID-stöld vilket är felaktigt. Det går att minska risken för ID-stöld på flera olika sätt men inte helt. En person med ID-skydd upptäcker däremot detta snabbare, kan få hjälp att begränsa skadorna och även få ersättning.

ID-skyddets olika delar

Den hjälp och service som ett ID-skydd erbjuder kan delas in i tre delar. Alla ID-skydd har däremot inte alla dessa tre delar utan kan exempelvis fokusera på att ha bättre villkor på vissa delar och utesluta andra.

Välja ID-skydd – Vad är viktigast för dig?

Som visas ovan kan ID-skyddet delas in i tre delar. För vissa är väger de preventiva åtgärderna tyngst medan det för andra är hög ersättning som är viktigast. Vad är viktigast för dig?

Vilken bevakning görs?

Vilka kreditupplysningsföretag har skyddet bevakning på? UC är det största i Sverige men det finns även ett par ytterligare där bevakning är en fördel. Utöver det kan man få bevakning på mailadresser, inloggningsuppgifter på social media m.m.a

Fråga inte bara vad som bevakas – utan även vad som inte bevakas.

Vilka delar ingår?

Ingår preventiva åtgärder med bevakning, hjälp om ID-stöld uppstår samt ekonomisk ersättning? Eller ingår enbart bevakning och ekonomisk ersättning? Det ena behöver inte vara bättre än det andra. Huvudsaken du tecknar ett ID-skydd som innefattar de tjänster du önskar.

Ingår rättshjälp?

I vissa fall kan en ID-stöld sluta med en domstolsförhandling. I detta fall är det en trygghet att få rättshjälp från kunniga jurister och få ekonomisk ersättning för detta. Det är sällan det behöver gå så långt men det händer.

Finns hjälpen dygnet runt?

ID-stölder kan ske dygnet runt – därmed finns en fördel att välja ett företag som även erbjuder kundsupport och hjälper under dygnets alla timmar.