Försäkringarna.se

Jämför MC-försäkringar

Vilken mc-försäkring ska jag välja? Här jämför vi 10 försäkringsbolag så att du ska kunna hitta bästa mc-försäkringen 2022.

Bästa MC-försäkringen 2022

Övriga MC-försäkringar

I likhet med andra fordonsförsäkringar går det at teckna MC-försäkring på tre nivåer. Trafikförsäkring är obligatoriskt förutsatt att motorcykeln inte är avställd. Men den nivån rekommenderas enbart för motorcyklar med ett mycket lågt värde.

De flesta väljer istället halvförsäkring eller helförsäkring vilket ger ett grundläggande ekonomiskt skydd. Se över vilka delar (nivåer) på MC-försäkring det finns och jämför sedan priset hos flera bolag innan försäkringen tecknas.

Hur viktig är MC-försäkringen?

Den enda anledningen att inte ha en MC-försäkring är att motorcykeln är avställd. I annat fall måste du ha en trafikförsäkring från första dagen du äger motorcykeln. Detta enligt lag. Är inte motorcykeln försäkrad kommer Trafikförsäkringsföreningen kräva in en avgift för varje dags motorcykel är oförsäkrad.

Även om du har motorcykeln avställd finns en fördel att teckna en MC-försäkring. I detta fall väljs en så kallad ”Avställningsförsäkring”. Därmed ges ersättning vid exempelvis skadegörelse, brand och stöld. Men kom ihåg att motorcykeln därmed inte har trafikförsäkring och inte får användas i trafik.

De flesta som har en motorcykel väljer däremot ett större försäkringsskydd än trafikförsäkring. Detta genom halv- eller helförsäkring.

MC-försäkringens olika delar

Vad kostar en MC-försäkring?

Det som främst avgör priset på en MC-försäkring är val av försäkringsnivå (trafik-, halv- eller helförsäkring), marknadsvärde samt var i landet du är bosatt. Utöver det påverkar även ålder, krav på skyddsutrustning, medlemskap i SMC, var motorcykeln parkeras på natten m.m. Självklart påverkar även vilken självrisknivå du väljer. Det går därmed inte generellt att säga vad det kostar.

Jämföra pris på MC-försäkring

Absolut enklaste sättet att hitta en billig MC-försäkring är att genomföra prisjämförelse via försäkringsbolagens webbplatser. Ange registreringsnummer och en del uppgifter kring säkerhet och självrisknivå. Utöver det dina personuppgifter. Därefter visas priset direkt.

Välja försäkring – Vad är viktigast för dig?

Försäkring som passar behov

Vill du känna dig fri att köra året runt passar en så kallad ”Året-runt-försäkring” bäst. Men den är onödigt dyr om du enbart kommer köra under motorcykelsäsongen. I detta fall passar säsongsförsäkring eller avställningsförsäkring bättre.

Ersättningsnivå

I grunden är alla MC-försäkringar uppbyggda av samma försäkringsdelar. Det är i detaljerna som de skiljer sig åt, exempelvis ersättningsnivåer. Har du exempelvis dyra tillbehör kan det vara fördelaktigt att se över ersättningsnivån på stöld och skadegörelse på dessa. Ofta kan en tilläggsförsäkring även tecknas för att höja denna nivå.

Självrisken

Välj inte den billigaste MC-försäkringen utan att först kontrollera på vilken nivå självrisken ligger. Är den ovanligt hög kan det bli riktigt dyrt i längden. Ofta kan du själv välja nivå på självrisk när försäkringen tecknas. Är du ung (max 25 år) kan det även uppkomma fördubblad självrisk vid vissa skadetillfällen.

Vilka begränsningar / skyddskrav gäller?

Den enda säkerhetsdetalj som man måste ha enligt lag är hjälm. Men försäkringsbolagen kan ha krav på att motorcykeln ska vara inlåst nattetid, att man som förare har skyddskläder samt godkända lås m.m.

Andra krav kan vara vilka som får köra motorcykeln. Är det enbart du som ägare eller får även familjemedlemmar alternativt vem som helst köra den för att försäkringen ska gälla?

Om dessa skyddskrav inte är uppfyllda kan de minska eller helt utesluta ersättning.

Pris

Jämför alltid flera olika bolag. Till Aftonbladet säger Maria Nordqvist från Sveriges Motorcyklister att ”Skillnaderna är enorma”. Det är inte ovanligt att det skiljer flera tusen mellan den billigaste och dyraste MC-försäkringen. Självklart påverkas priset av vilket försäkringsskydd som ingår men även likvärdiga försäkringar kan skilja stort i pris.