Försäkringarna.se

Jämför villaförsäkringar

Som villaägare är en villaförsäkring ett ”måste”. En försäkring som kan ersätta skador som uppkommer på bostaden och i vissa fall även andra byggnader på tomten. Detta exempelvis skador efter skyfall, hagel eller blixtnedslag. Utöver ersättning för skador på egendom ingår även ansvarsförsäkring och rättsskydd.

Hur viktigt är det med villaförsäkring?

Med tanke på värdet på en villa och dess tomt bör en villaförsäkring vara självklart för alla som äger en villa. Via försäkringen går det att få ersättning vid skador på villan, installationer på denna samt på tomten.

En missuppfattning är att hemförsäkringen även täcker alla skador på byggnaden och tomten men så är inte fallet. Hemförsäkringen täcker lös egendom men inte byggnader och tomter där villaförsäkringen istället tar över. Är det viktigt med villaförsäkring – JA.

Vad är ”Villahemförsäkring”?

Villahemförskäring är en kombinerad hem- och villaförsäkring vilket är vanligt för villaägare att teckna. På det sättet får man hela boendet försäkrat hos samma försäkringsbolag. Det finns däremot inget krav på detta så man kan alltså ha hemförsäkringen hos ett bolag och villaförsäkringen hos ett annat.

Villaförsäkringens olika delar

Egendom

Vid brand, översvämning eller andra plötsliga skador på villan ger denna försäkring ersättning för den ekonomiska skadan. Det som även innefattas är installationer så som värmepanna, luftvärmepump och rörledningar. Villaförsäkringen kan även täcka andra byggnader på tomten samt vissa skador på tomten samt installationer på den.

Villaförsäkringen ger generellt även ersättning för sanering av husbock, hästmyror, råttor, kackerlackor eller andra slags skadedjur. När det gäller angrepp av hussvamp kan det däremot variera. Ibland ingår det i grundskyddet – ibland behöver extra tillägg tecknas.

Det är framförallt denna del som försäkringstagarna brukar fokusera på när de jämför och tecknar villaförsäkring. Men utöver egendomsskydd ingår även ansvarsskydd och rättshjälp.

Ansvarsskydd

Om du blir skadeståndsskyldig och detta skadestånd är kopplat till din villa eller tomt kan villaförsäkringen ersätta skadeståndet.

Rättsskydd

Om en tvist blir så stor att den måste drivas i en allmän domstol kan försäkringen ersätta för juridiskt ombud. Detta alltså i likhet med hur rättsskydd på bilförsäkringen eller hemförsäkringen gäller.

Eventuella tillägg

Det är vanligt att olika slags tillägg till villaförsäkringen erbjuds av försäkringsbolagen. Detta för att försäkringen ska kunna anpassas helt efter de behov som villaägaren har. Det kan exempelvis innebära lägre åldersavdrag, högre ersättningsnivå eller ersättning vid tillfällen som vanligtvis inte ingår i grundutbudet.

Välja försäkring – Vad är viktigast för dig?

Då försäkringsdelen ”Egendom” främst är vad som skiljer försäkringarna åt är det även denna del som många tittar på när villaförsäkringar jämförs. Men självklart kan det även finnas vissa skillnader på både ansvarsförsäkringen och rättsskyddet.

Mer information